Zákaz řízení

ZÁKAZ ŘÍZENÍ
Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost (formulář najdete v rubrice „Jak se přihlásíte").

Co je potřeba přinést do autoškoly?

rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
výpis z karty řidiče z Městského úřadu nebo Magistrátu. POZOR - výpis z České pošty nestačí!
žádost do autoškoly
posudek o zdravotní způsobilosti

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !

Jaký je rozsah přezkoušení?

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

test z pravidel o provozu n pozemních komunikacích a první pomoci
ovládání a údržba vozidla (pouze u skupin C, CE, D, DE)
praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)
Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (Magistrátu)?

doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
doklad o zdravotní způsobilosti
dopravně psychologické vyšetření (vyšetření u dopravního psychologa pro naše klienty zprostředkujeme)
rozhodnutí o prominutí zbytku trestu, pokud bylo vydáno

Přezkoušení pro vrácení řidičského průkazu

Skupina B, BE základní skupina - 2 výcvikové jízdy + přezkoušení 3.000 Kč
MOTOCYKLY pro všechny skupiny průběh stejný jako doplňková zkouška. Cena od 4.500 Kč

x

    +420 603 457 845