Výcvik sk. A2

Skupina A2 opravňuje k řízení:

motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1.

 

Podmínky pro udělení oprávnění:

- věk 18 let

- zdravotní způsobilost (doložit zdravotní posudek potvrzený praktickým lékařem)

- platná žádost o řidičské oprávnění

- trvalý nebo přechodný pobyt v ČR

- žadatel nesmí mít zákaz žízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů

x

    +420 603 457 845