Vrácení ŘP » Po dosažení 12 bodů

Vrácení řidičského průkazu po dosažení 12 bodů

 

Budete potřebovat:

- žádost do autoškoly

- zdravotní posudek

- výpis z karty řidiče

 

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat již před vypršením 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní! Přezkoušení nedoporučujeme absolvovat dříve než 3 týdny před vypršením roční lhůty.

Rozsah zkoušky

- test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích

- praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

 

Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat celý výcvik v autoškole.

K žádosti o vrácení řidičského průkazu na Magistrátě musíte předložit dopravně psychologické vyšetření!