Vrácení ŘP » Po zadržení

Vrácení řidičského průkazu po zadržení

 

Budete potřebovat:

- žádost do autoškoly

- posudek o zdravotní způsobilosti

- výpis z karty řidiče

- rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti

 

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci.

 

Rozsah zkoušky

- test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích

- praktická jízda ( na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

 

Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat celý výcvik v autoškole.