Druh výcviku » Sdružený výcvik - B+A2

Sdružený výcvik B + A2

21.000 Kč

Tento sdružený výcvik umožňuje získat řidičské oprávnění B a A2 zároveň, při vykonání jedné zkoušky.

Podmínky pro přijetí do výcviku

  • věk 18 let (v den ukončení výcviku)
  • zdravotní způsobilost
  • platná žádost o řidičské oprávnění
  • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
  • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

Výcvik

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (dva až tři měsíce). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

 

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v prostorách Magistrátu města.
Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní.

Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:

  • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test- 25 otázek)
  • zkouška z praktické jízdy v osobním automobilu i na motorce