Druh výcviku » Skupina A2

Řidičské oprávnění skupiny A2

Základní výcvik 12.000 Kč

Řidičské oprávnění skupiny A2 s omezením opravňuje k řízení motocyklu s postraním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2kW/1kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Podmínky pro přijetí do výcviku:

  • věk 18 let (v den ukončení výcviku)
  • zdravotní způsobilost
  • platná žádost o řidičské oprávnění
  • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
  • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

Výcvik

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (cca měsíc). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v prostorách Magistrátu města.
Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz.


Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:

  • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test- 25 otázek)
  • zkouška z praktické jízdy