Druh výcviku » Skupina A

Řidičské oprávnění skupiny A

Základní výcvik 12.000 Kč

Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení motocyklů s postraním vozíkem nebo bez něj.

Oprávnění sk. A dále zahrnuje

 • tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
 • čtyřkolky o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg (pouze na území ČR)

Podmínky pro udělení oprávnění

 • věk 24 let (v den ukončení výcviku); věk 20 let za předpokladu, že řidič je držitelem skupiny A2 již  2 roky a složí doplňovací zkoušku
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
 • žadatel musí být buďto držitel řidičského oprávnění skupiny A omezeno do 25 kW a složit tzv. doplňovací zkoušku nebo přímo absolvovat výcvik na motocykl bez omezení výkonu.

Výcvik

 • Rozsah teorie je stejný jako u A2.
 • V případě dopňovací zkoušky se provádí pouze jízda.

Praxe

 • Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 s omezením do 35 kW. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí zkoušku z jízdy.
 • Žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 s omezením do 35 kW. Absolvuje přímo výcvik na skupinu A bez omezení. Výcvik a závěrečná zkoušky musí být provedeny na motocyklu o výkonu nad 35 kW ve stejném rozsahu jako u A2.

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v prostorách Magistrátu města.
Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní.

Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test- 25 otázek)
 • zkouška z praktické jízdy
 • pokud je žadatel již držitel oprávnění skupiny A2, vykonává pouze praktickou jízdu