Druh výcviku » Skupina B

Řidičské oprávnění skupiny B

 • Standart  10.000.-
 • Komfort   13.000,-
 • V.I.P.         18.500.-

Řidičský oprávnění skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů plus řidič. K automobilu smí být případně připojen přívěs do 750 kg, ale nejvyšší povolená hmotnost této jízdní soupravy nesmí převyšovat 3,5 t.

Oprávnění sk. B dále zahrnuje

 • řízení vozidel A1 s automatickou převodovkou (platí pouze na území ČR)
 • po dosažení věku 21 let opravňuje k řízení tříkolových vozidel zařazených do sk. A převyšující výkon 15 kW (platí pouze na území ČR)

Podmínky pro přijetí do výcviku

 • věk 18 let (v den ukončení výcviku)
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

Výcvik

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (cca dva až tři měsíce). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Rozsah výuky a výcviku individuální formou
Výuka teorie:
5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

Praktický výcvik:
28 hodin: výcvik v řízení vozidla
2 hodina: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v prostorách Magistrátu města.
Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP pokud jej vlastní.


Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test - 25 otázek)
 • zkouška z praktické jízdy