Jak se přihlásit

Jak se přihlásit do autoškoly

Přihláška ke stažení

Pro přihlášení do autoškoly je nutné řádně vyplnit žádost o přijetí k výuce a výcviku a nechat si potvrdit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti u praktického lékaře.

Přihlášku můžete vyplnit přímo v autoškole, nicméně Vám doporučujeme přinést s sebou již potvrzený Lékařský posudek. Ušetříte tím čas a výcvik bude zahájen co nejdříve. Pokud vám nebylo 18 let, přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem.

Jak vyplnit přihlášku do autoškoly

Na přední straně žádosti naleznete v prvních řádcích údaje o skupině nebo skupinách, o které žádáte. Pokud chcete například B na osobní automobily, vyplňte do prvního řádku písmeno "B". Pokud žádáte o více skupin, oddělte je čárkou, tedy například: "A2, B" nebo "A, C, B+E".

Druhý řádek vyplňují pouze řidiči, kteří již vlastní řidičský průkaz. Do prvního pole vyplníte všechny skupiny, které vlastníte (např. "A1, B, C") a do druhého pole číslo vašeho řidičského průkazu.

Osobní informace

Následuje část údajů o vaší osobě. Vyplňte pravdivě všechny údaje. Nezapomeňte na místo narození, státní občanství, doklad totožnosti - číslo občanského průkazu, číslo pasu nebo číslo povolení k pobytu. Do kolonky adresa bydliště vyplňte vždy trvalé bydliště dle občanského průkazu nebo povolení k pobytu.

Pod čestným prohlášením doplňte místo a datum a vpravo se podepište.

Pokud jste v den podání přihlášky nedosáhli věku 18 let, nezapomeňte na podpis zákonného zástupce. V případě, že se chcete přihlásit do výuky a výcviku k získání skupiny AM a je vám méně jak 15 let, musí být podpis zákonného zástupce ještě úředně ověřen. Takto vyplněnou přihlášku přinesete i se zdravotním posudkem do autoškoly.

Jak vyplnit Lékařský posudek

Lékařský posudek

Lékařský posudek vyplňuje a potvrzuje praktický lékař. Osobní údaje, adresa bydliště a číslo průkazu by měly být shodné s údaji na přihlášce.

Lékařský posudek nesmí být v den podání přihlášky starší více jak 3 měsíce!